Privacyverklaring Juanita Coaching

Juanita Coaching, gevestigd aan Pater dr. Loffeldstraat 50

5421 TC Gemert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.Juanita Coaching.nl

Pater dr. Loffeldstraat 50

5421 TC Gemert

+31652513966

Juanita Penninx is de Functionaris Gegevensbescherming van Juanita Coaching Hij/zij is te bereiken via info@juanitacoaching.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Juanita Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Juanita Coaching verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Juanita Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Juanita Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Juanita Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst jouw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens, zonder wettelijke bewaartermijn, die in het kader van de met jouw overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, worden niet langer dan 2 jaar na afronding van de dienst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Juanita Coaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Juanita Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Juanita Coaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Juanita Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@juanitacoaching.nl